ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ödeme, Teslimat, İade Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE-1
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI: BSM PROJECT TİC.ŞTİ.
ALICI:www.bsmproject.net‘un ilgili üyesi
MADDE-2
İş bu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.bsmproject.net sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışta konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatları ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder www.bsmproject.net sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE-3 SÖZLEŞMENİN TARİHİ
Satıcı tarafından daha önce onaylanmış bulunup sözleşme tarafından belirtilen tarihte kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.
MADDE-4 MAL/HİZMETİN TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Mal/hizmetin, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresinde ilgili kişiye teslim edilecektir
MADDE-5 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcı hesabına geçmesinden sonra en geç 20 gün içerisinde yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10(on) günlük uzatım hakkını saklar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE-6 ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3(üç) gün içerisinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
MADDE-7 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10(on) gün içinde mal/hizmet bedelini varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20(yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(0n) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
MADDE-8 SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Mal/hizmetin cinsi, türü ve miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.bsmproject.net adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE-9 MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI
Mal/hizmetin satış fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE-10 VADELİ FİYAT
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE-11 FAİZ
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin belirlediği faiz oranından ve her halükarda %30’ dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
MADDE-12 PEŞİN TUTARI
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE-13 ÖDEME PLANI
Alıcının, kredi kartı ile taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı kart sahibi banka arasındaki sözleşme hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ödemelerini takip edebilir.
MADDE-14 CAYMA HAKKI
Alıcı sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden 7(yedi ) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve mal/hizmetin 15. Madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.bsmproject.net web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. Kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmeti bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal hükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.
MADDE -15 CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK MAL/HİZMETLER
Niteliği itibarı ile iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, çeşitli medyaların (cd, dvd vb.) bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) il kozmetik malzemelerin de cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartı bulunmaktadır.
MADDE -16 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumla ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zara ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.